muzeum

Písmena

Jsem neznaboh

Jsem neznaboh. Přesto, když chodím krajinou anebo třeba městem a vzhlížím k objektům, které vznikaly proto, že někdo chtěl právě…

Read More »
Close