Co to čtete, princi?

O přepisování knih napsal Kryštof Pavelka do Refleu č 21 (2023). A já to počmáral.

O Dahlove knize je však v poslední době slyšet z jiných důvodu. Významné nakladatelství Puffin oznámilo záměr vydat Karlíka a továrnu na čokoládu v upravené verzi, která bude respektovat jemnocit současných čtenářů, dětí zejména. Jedno z dětí, které Wonkovu továrnu navštíví, tak už není “děsně tlusté”, ale “enormní”, v knize vystupující paní Prevítová není “ošklivá” a další postava není “tlustá jako bečka”. Nakladatelství Puffin redakční zásahy do Dahlova textu odůvodnilo snahou o “větší inkluzivitu.” Celkově je v novém vydání knihy Karlík a továrna na čokoládu asi dvě stě změn.

Na první pohled je zřejmé, že text má řadu problémů.

A pokraačuje:

Trend korektních přepisů klasické literatury k nám zatím nedorazil. Je to však patrně jen otázka času. Jak to bude vypadat? Zkusme třeba Haškova Švejka. Jsme v situaci, kdy dobrý voják hodnotí smrt arcivévody Ferdinanda, za účasti civilního strážníka Bretschneidera.

„Ztráta to je, to se nedá upřít. Hrozná ztráta. Von se Ferdinand nedá nahradit nějakým pitomou. Von měl bejt jenom ještě tlustější“

“Jak to myslíte?“ ožil Bretschneider.

„Jak to myslím?“ odvětil spokojeně Švejk.“Docela jenom takhle. Kdyby byl bejval tlustější, tak by ho jistě už dřív ranila mrtvice, když honil ty báby na Konopišti, když tam v jeho revíru sbíraly roští a houby, a nemusel zemřít takovou hanebnou smrtí.”

Správná verze

Na první pohled je zřejmé, že text má řadu problémů. Švejk nevhodně tvrdí, že Ferdinand nemůže být nahrazen “ nějakým pitomou”, což je necitlivé vůči inteligenčně znevýhodněné menšině, surovec Švejk dále mrtvého hodnostáře bodyshamuje slovy “‘měl být ještě tlustší” a nakonec se dopustí ageismu, když ženy, které na Konopišti sbíraly roští, označí za “báby”. Správná verze Haškova zastaralého textu by tedy měla být: “Pan enormní arcivévoda mohl být ještě víc body pozitivní a kdyby se realizoval spíš komunitním sběrem bio odpadu na Konopišti za asistence žen, nemusel zemřít nelegálně drženou zbraní.”

A tak dále.

Podobné články

Close