Píseň noci na 17. listopad (s úctou k Viktoru Dykovi)

Cigára, fernet. Bechery i rumy
Srdce se v dálky rozletí
Bylo by krásné, odhoditi strumy
a překonati prokletí!
Leč všichni vy, jichž srdce pýchou zhrdla
tam, u Svatého Václava
Vězte, nejste-li jelita a trdla –
Boj teprve nám nastává!
Boj s blbostí a nejnižšími pudy,
s břídilstvím, které vede v sráz.
Ať jsou nám k smíchu našich otců bludy…
Leč varujme se běsů v nás!
Vichřici strašnou zase slyším skučet
Shnilý dech vane ze zarudlých úst
Nejvyšší čas jim připraviti účet
a hlavně klystýr, mříž a půst!
Kokardy, jásot, na praporu prapor???
Hlavní je, nemít v závěti:
Bohužel, nevydrželi jsme nápor
tý bolševický havěti…

napsal setík

Podobné články

Close