co dělali vtipálci před a po převratu neboli kurvafix 1918

Politické karikatury z celého roku 1918 jsou perfektním pramenem k poznání dobových společenských nálad. Mezi nejčastější témata tenkrát patřilo nedostatečné zásobování, náhražky potravin či denních potřeb a strach z nemocí (především chřipky).

Po převratu na konci roku 1918 přibylo spílání říšskoněmeckým či rakousko-uherským politikům („za třístetleté utlačování“) a adorace amerického prezidenta Wilsona coby osvoboditele československého národa.
Zatímco události konce října 1918 vnímala většina Čechů, Slováků a Jihoslovanů značně euforicky, čeští a rakouští Němci je příjimali dílem apaticky a dílem rozhořčeně. Tento rozdílný pohled je dobře vidět například v českých a německorakouských v karikaturách „amerického Mikuláše“ z prosince 1918.

 

Vybrané satirické kresby pocházejí z českých, ale i rakouských humoristických časopisů.

Hlad a nouze se během posledního válečného roku netýkala pouze potravin, ale třeba také uhlí
Již 29. října 1918 byla vyhlášena provincie Německé Čechy (Deutschböhmen). Čeští Němci výhledově počítali s jejím připojením k Německu. Během listopadu a prosince 1918 však většinu pohraničního území obsadia nově vzniklá československá armáda
Český Honza si do Prahy veze ulovenou obludu – rakouského draka. Černá a žlutá jsou barvy habsburského rodu
Rakousko-uherský dvouhlavý orel v karikatuře z prosince 1918
Mikuláš z „Nového světa“ v poněkud kyselejší karikatuře německorakouské provenience z prosince 1918
Na počátku října 1918 už nebyly v trafikách k dostání ani sirky. Karikaturista Humoristických listů tak navrhuje, aby si kuřáci viržinek připalovali o tramvajové elektrické vedení. Otázkou ovšem je, kde vzali ta viržinka. Tabák byl totiž ještě vzácnější než zápalky…
Nevítaná turistka, španělská chřipka, přichází do hladem soužené habsburské monarchie
Návrh na svéráznou ochranu před chřipkovou epidemií
‚Jak uslyším jen slova půl/nevezmu metlu, ale hůl/potrestám zrádce, rýpaly!’/Dal světec sbohem zemi české./Andílci říše do nebeské/v cestu mu hvězdy sypali…

Napsal a vybral Kpt. Karlíček

Tags

Podobné články

Close